Privacy Policy

AVÍS LEGAL

La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran utilitzades per contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a l'enviament de la mateixa, també seran utilitzades per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, a l'enviar aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció dels mateixos , en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d'enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a info@apkristin.com, les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i responsable del fitxer i del tractament del mateix és: APKristin, amb domicili a efectes de notificacions en Carretera Castellar, 269-08.226 Terrassa (Barcelona), on podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l'adreça abans indicada, incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari. En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte del mismo fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior. En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats al paràgraf anterior. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida. 2º- quan hagin deixat de ser necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del propietario del sitio Web. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D'ÚS

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic APKristin en qualitat de titular del lloc web www.apkristin.com li comunica les dades identificatives exigits per la llei.

 Adreça de correu electrònic: info@www.apkristin.com
Domicili social: Carretera Castellar, 269-08.226 Terrassa (Barcelona)

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.apkristin.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d'usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús, si l'usuari no estigués d'acord, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina. L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.  L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de APKRistin o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s'autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la Pàgina llevat que s'obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

Uso de cookies. Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando la aceptación de las mencionadas cookies. Mas información.

Ús de cookies. Aquest lloc web utilitza galetes. Si continua navegant està donant l'acceptació de les esmentades cookies. Més informació.

Use of cookies. This website uses cookies. If you continue browsing is giving the acceptance of the aforementioned cookies. More information.

Utilizarea de cookie-uri. Acest site foloseste cookie-uri. Dacă veți continua navigarea este da acceptarea cookie-urile menționate mai sus. Mai multe informații.

Политика (Политика) печенья. Этот сайт Web использует печенье. Если это (он, она) продолжает приплывать этим (он, она) дает принятие упомянутого печенья . Больше информации. Читать больше.

ACEPTAR
Aviso de cookies